Top 9 najkultnijih filmskih tepiha ikada

  • 14.04.2021
Top 9 najkultnijih filmskih tepiha ikada

Kada je re? o kreiranju prave atmosfere jednog filma, filmska postava je od krucijalnog zna?aja. Bez obzira da li je re? o kafe baru u TV seriji "Prijatelji" ili o kuli u filmu "Povratak u budu?nost".

Ali, kao profesionalci u svetu tepiha, verovatno Vas ne bi iznenadilo kada bi smo Vam rekli da mi prime?ujemo i nešto drugo - SLAVNE TEPIHE koji su neizostavni deo filmske postave. Drugim re?ima, naša profesionalna deformacija moe da se opiše kratkom re?enicom "GLEDAM FILM, TEPIH GLEDAM".

Ipak, nije tajna da smo veliki ljubitelji tepiha (njihove funkcionalnosti, dizajna, boja, estetike itd.) ali istovremeno smo i veliki ljubitelji filmova i njihove umetni?ke vrednosti!

Kao sklop te naše dve velike strasti, slede?im fotografijama Vam predstavljamo naš izbor 9 naj kultnijih TEPIHA , koji su se pojavili na filmskom platnu! Kre?emo ???

KULTNI TEPIH #9 : Film Soba (2015)

Godinama drani kao zato?enici u zatvorenom prostoru, jedna ena i njen mali sin kona?no su na slobodi, s'tim što se de?ak prvi put susre?e sa ne?im neverovatnim : spoljnim svetom.

Ovo je pri?a o mnogo jednostavnom tepihu , ali kada ste zato?enici punih 7 godina u kolibi psihopate, bez ikakve nade za bekstvo, tada je i ovaj naizgled obi?an tepih jako potreban i bitan.

U ovom filmu tepih je bio od krucijalnog zna?aja, zbog njegove vizuelne vanosti za prostor ali i od velike vanosti za celokupni filmski zaplet , budu?i da je bio klju?ni element za njihov plan bekstva. Ovo je klasi?an primer  da je funkcija uvek ispred estetike. Tepih je izdriv i pouzdan , lak za manevrisanje. Jednostavno, zadovoljava sve neophodne  parametre.

Da bi ste pretraili sli?ne tepihe , pogledajte našu pamu?nu BEOMODA cotton kolekciju na našem profilu ili sajtu ?

KULTNI TEPIH #8:  Film RUPA BEZ DNA (1986)

Ako nekada i negde postoji primer za mo? strateški postavljenih tepiha, onda je to ovaj.

Predivnog dizajna, zadovoljavaju?im za sva?ije o?i, ovaj tepih ?e ostati zapam?en kao jedan od najupe?atljivijih Henksovih performansi u domenu fizi?ke komedije.

Jedna od najupe?atljivijih scena u filmu predstavlja tepih koji proizvodi specijalne efekte. Dok glavni junak filma pokušava da sagradi njegovu urušenu ku?u, on propada u rupu koja je pokrivena tepihom. Iz tih razloga on ostaje zarobljen u njoj kao u ivom pesku.

Na kraju krajeva , Henks je uvek bio simpati?an i kao stvoren za filmsko platno.

Posebno kada je siroti Tom zaglavljen u tepihu , nakon što je propao u rupu na podu njegove "rupe bez dna" koja je bila njegov dom.

I pored toga što ovaj tepih nema inspirativnu ulogu , kao ostalih na ovoj listi , ipak nas podse?a na nešto što trebamo da uzmemo u obzir pri uredjivanju i dekoraciji: tepih moe da napravi ?uda.

Da potraite sli?ne tepihe, pogledajte naše  ISFAHAN, PICASO ili OTTOMAN kolekcije.

KULTNI TEPIH #7: Film OPAANJE VOZOVA (1996)